Những hình ảnh học tập, sinh hoạt, vui chơi của học sinh trường Việt Anh

Những hình ảnh học tập, sinh hoạt, vui chơi của học sinh trường Việt Anh

Kết quả Cuộc thi ảnh ” Khoảnh khắc Thầy – Trò”
Cuoc-thi-anh

KẾT QUẢ
Cuộc thi ảnh ” KHOẢNH KHẮC THẦY – TRÒ “

 

 

Cuộc thi ảnh ” Khoảnh khắc Thầy – Trò”- Lớp 8A2

8A2_1Cuộc thi ảnh ” KHOẢNH KHẮC THẦY – TRÒ ”
Lớp 8A2
Hãy tham gia bình chọn bằng cách Like và Share những hình ảnh bạn thích nhé !

 

 

Cuộc thi ảnh ” Khoảnh khắc Thầy – Trò”- Lớp 9B1

9B1_1Cuộc thi ảnh ” KHOẢNH KHẮC THẦY – TRÒ ”
Lớp 9B1
Hãy tham gia bình chọn bằng cách Like và Share những hình ảnh bạn thích nhé !

 

 

 

Cuộc thi ảnh ” Khoảnh khắc Thầy – Trò”- Lớp 9A2

8A2_1Cuộc thi ảnh ” KHOẢNH KHẮC THẦY – TRÒ ”
Lớp 9A2
Hãy tham gia bình chọn bằng cách Like và Share những hình ảnh bạn thích nhé !

 

Cuộc thi ảnh ” Khoảnh khắc Thầy – Trò”- Lớp 11A2

11A2_1Cuộc thi ảnh ” KHOẢNH KHẮC THẦY – TRÒ ”
Lớp 11A2
Hãy tham gia bình chọn bằng cách Like và Share những hình ảnh bạn thích nhé !

 

 

Cuộc thi ảnh ” Khoảnh khắc Thầy – Trò”- Lớp 12A2

12A2_3Cuộc thi ảnh ” KHOẢNH KHẮC THẦY – TRÒ ”
Lớp 12A2
Hãy tham gia bình chọn bằng cách Like và Share những hình ảnh bạn thích nhé !

 

 

Cuộc thi ảnh ” Khoảnh khắc Thầy – Trò”- Lớp 7A2

7A2_1Cuộc thi ảnh ” KHOẢNH KHẮC THẦY – TRÒ ”
Lớp 7A2
Hãy tham gia bình chọn bằng cách Like và Share những hình ảnh bạn thích nhé !

 

 

 

Cuộc thi ảnh ” Khoảnh khắc Thầy – Trò”- Lớp 6A1

6A1_1Cuộc thi ảnh ” KHOẢNH KHẮC THẦY – TRÒ ”
Lớp 6A1
Hãy tham gia bình chọn bằng cách Like và Share những hình ảnh bạn thích nhé !

Đánh Giá Bài Viết
DMCA.com Protection Status