Năm 2017, Bộ Giáo dục công khai đề thi THPT quốc gia

Năm 2017, Bộ Giáo dục công khai đề thi THPT quốc gia

Thí sinh được mang bài thi, giấy nháp các môn Toán, Văn, Ngoại ngữ, và hai môn thành phần cuối cùng của bài thi khoa học tự nhiên và khoa học xã hội ra khỏi phòng thi khi thời gian làm bài.

Theo quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành, đối với bài thi tự luận, thí sinh có thể ra khỏi phòng khu vực thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài, phải nộp kèm theo bài kiểm tra, giấy nháp trước khi rời khỏi phòng. Đối với bài thi trắc nghiệm, khi hết giờ làm bài, thí sinh mới được ra khỏi phòng, phải nộp bản kiểm tra câu trả lời cho cán bộ coi thi.

Với hai bài thi tổ hợp, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ rõ thí sinh phải nộp lại đề thi, giấy nháp khi thời gian làm bài đối với các môn thi thành phần để sau đó thi môn thành phần tiếp theo. Trình tự, các môn thi ở bài môn thi khoa học tự nhiên như Vật lý, Hóa học, Sinh học và thi Khoa học xã hội là Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân (đối với thí sinh THPT); Lịch sử, Địa lý (đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên).

nam-2017-bo-giao-duc-cong-khai-de-thi-thpt-quoc-gia-1

Như vậy, thí sinh không phải nộp bài thi, giấy nháp đối với môn thi thành phần cuối cùng của mình là Sinh học, Giáo dục công dân (đối với thí sinh THPT) hoặc Sinh học, Địa lý (đối với thí sinh chương trình giáo dục thường xuyên). Tất cả các thí sinh không phải nộp đề thi, giấy nháp đối với bài thi toán. Với môn ngữ Văn tự luận, thí sinh hoàn toàn có thể mang đề thi ra ngoài nếu ngồi trong phòng thi cho đến khi thời gian thi.

Thí sinh không mang được đề môn thành phần của hai bài thi tổ hợp ra ngoài khi kết thúc phần thi, đó là đề Vật lý, Hóa học, Lịch sử, Địa lý (đối với hệ THPT) và Vật lý, Hóa học, Lịch sử (hệ thống giáo dục thường xuyên ).

Việc không thu lại đề thi, giấy nháp cho thấy Bộ Giáo dục và Đào tạo công khai đề thi trắc nghiệm trước dư luận. Trước đó, Bộ đã công bố đề thi chưa được công bố và câu trả lời kỳ thi THPT quốc gia vào năm 2017 trên cơ sở bí mật của câu hỏi để tiếp tục sử dụng trong các kỳ thi tiếp theo.

nam-2017-bo-giao-duc-cong-khai-de-thi-thpt-quoc-gia-2

Năm 2017, học sinh lớp 12 sẽ phải thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập (Toán, Văn, Ngoại ngữ); 2 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên ( Vật lý và Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục đối với giáo dục THPT; tổ học các môn Lịch sử, Địa lý cho giáo dục thường xuyên).

Kết quả của các bài thi thử nghiệm sẽ cho thấy sự kết hợp của mỗi môn học phần (phục vụ tuyển sinh đại học, hàng loạt đại học kỳ thi truyền thống) và toàn bộ các điểm kiểm tra (có sẵn trong lễ tốt nghiệp trung học và tuyển sinh các trường đại học được công nhận xét và các trường cao đẳng thuộc các xét nghiệm phức tạp, kiểm tra mới) . Điểm liệt kê cho từng vấn đề một cách độc lập và cho mỗi bài kiểm tra thành phần trên sự kết hợp thử nghiệm là 1.

Ngoại trừ môn Ngữ văn, các bài thi theo hình thức trắc nghiệm.

Đánh Giá Bài Viết
DMCA.com Protection Status