Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu đào tạo của Trường Việt Anh

Giúp học sinh, qua nhiều cấp học, lần lượt thu thập, rèn luyện được những kỹ năng sống còn của thế kỷ 21.

DMCA.com Protection Status