Dịch Covid | Kiểm Tra Học Kỳ Online Diễn Ra Như Thế Nào ?

Năm học 2021 – 2022, hình thức học online được áp dụng ngay từ đầu năm học và dự kiến kéo dài hết học kì 1 khiến rất nhiều phụ huynh băn khoăn và lo lắng vì không biết các kì kiểm tra online sẽ được nhà trường tổ chức như thế nào?

Kiểm tra học kỳ online tại TPHCM tiến hành ra sao?

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, học online cũng giống như học offline ( trực tiếp), trong mỗi học kì, tùy theo môn học, học sinh có từ 2 – 4 bài kiểm tra thường xuyên (15 phút), 1 bài kiểm tra định kì lần 1 (bài kiểm tra giữa kì), 1 bài kiểm tra định kì lần 2 (bài kiểm tra cuối kì). Với số lượng bài kiểm tra như vậy, nhà trường quyết định lựa chọn hình thức kiểm tra trực tuyến dựa theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. HCM. Việc đánh giá phải bảo đảm việc kiểm tra, đánh giá, chính xác, công bằng, khách quan, trung thực. Vậy việc triển khai kiểm tra online sẽ được diễn ra như thế nào ?

Hình thức kiểm tra học kỳ online đối với khối trung học trường Việt Anh TPHCM

Đối với khối trung học tại trường Việt Anh TPHCM, các kì kiểm tra thường xuyên (hệ số 1) diễn ra trong quá trình học online sẽ được thực hiện trực tuyến theo các hình thức: hỏi đáp, viết, thuyết trình, thực hành, sản phẩm học tập.

Ngoài ra, các kì đánh giá quan trọng như kiểm tra định kì gồm giữa kì (hệ số 2) và cuối kì (hệ số 3) sắp tới sẽ được trường Việt Anh triển khai theo 2 hình thức chính:

  1. Kiểm tra viết (trên giấy và làm trên máy tính) 

– Thời gian làm bài kiểm tra trực tuyến (trên giấy hoặc trên máy tính) như sau: 

+ Môn Toán, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên: 90 phút, 

+ Môn tiếng Anh, Lịch sử – Địa lí  : 60 phút 

+ Các môn còn lại: 45 phút. 

+ Riêng các môn Vật lí – Hóa học – Sinh học – Địa lí – Lịch Sử – GDCD lớp 12: 50 phút cho bài kiểm tra cuối kì. 

– Đối với bài kiểm tra trực tuyến(trên giấy hoặc trên máy tính) đánh giá bằng điểm số, đề kiểm tra được xây dựng dựa trên ma trận, đặc tả của đề kiểm tra, đáp ứng theo yêu cầu cần đạt của môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông.

  1. Học sinh thực hiện bài thực hành và dự án học tập

– Các môn Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Công nghệ  thí điểm đánh giá giữa kì bằng hình thức dự án học tập ở một số khối. Tổ trưởng lên kế hoạch và triển khai thực hiện phù hợp với hình thức học tập trực tuyến hiện nay.

 – Các bài kiểm tra đánh giá bằng nhận xét, bài thực hành, dự án học tập, phải có hướng dẫn và tiêu chí đánh giá theo yêu cầu cần đạt của môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông trước khi thực hiện.

*Lưu ý: 

– Những học sinh không tham gia kiểm tra đánh giá đủ số lần theo quy định nếu có lí do bất khả kháng thì được kiểm tra đánh giá bù với yêu cầu cần đạt tương đương với lần kiểm tra đánh giá còn thiếu. Việc kiểm tra đánh giá bù được thực hiện theo từng học kì. 

– Trường hợp học sinh không tham gia  kiểm tra đánh giá bù theo quy định trên thì được đánh giá mức Chưa đạt hoặc nhận 0 điểm đối với lần kiểm tra đánh giá còn thiếu.

Hình thức kiểm tra học kỳ online đối với khối tiểu học trường Việt Anh TPHCM

– Tổ chức kiểm tra, đánh giá Giữa kì 1 đối với học sinh Tiểu học ở môn Toán, Tiếng Việt, tiếng Anh bằng hình thức trực tuyến thông qua phiếu bài tập trực tuyến và tương tác với giáo viên, có hướng dẫn và tiêu chí đánh giá theo yêu cầu cần đạt của môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông trước khi thực hiện.

Bài viết liên quan