Học sinh Trường Việt Anh gặp gỡ đại diện Đại học Illinois Hoa Kỳ

Chúng ta đã có một buổi gặp mặt thành công tốt đẹp với các đại diện đến từ Đại học Illinois Hoa Kỳ. Chắc rằng các bạn học sinh Việt Anh đã phần nào định hướng được các dự định của bản thân trong tương lai. Cùng nhau xem lại hình ảnh của buổi gặp gỡ nhé.

 

1

2

 

4

5

3