Học Bổng 30%-50% Nhân Dịp Đại Lễ 30/4/2024

Trường Việt Anh xin trân trọng thông báo về chương trình học bổng lớn nhân dịp đại lễ 30/04 – 01/05 như sau:

  • Học bổng 50% dành cho học sinh lớp 1 đăng ký học tại cơ sở Việt Anh Bình Tân (20 suất)
  • Học bổng 50% dành cho học sinh từ lớp 2 – lớp 12 đạt danh hiệu học sinh Xuất sắc năm học 2023 – 2024, đăng ký học tại cơ sở Việt Anh Bình Tân (20 suất)
  • Học bổng 30% dành cho học sinh từ lớp 2 – lớp 12 đạt danh hiệu học sinh Giỏi năm học 2023 – 2024, đăng ký học tại cơ sở Việt Anh Bình Tân (20 suất)

(Áp dụng cho những trường hợp ghi danh từ ngày 02/05/2024 cho niên khóa 2024 – 2025 tại cơ sở Việt Anh Bình Tân – Số lượng có hạn, trường Việt Anh bảo lưu quyền kết thúc chương trình học bổng vào bất kỳ thời điểm nào)

  • Đối với những học sinh chưa có kết quả xếp loại năm học 2023 – 2024, vẫn có thể nhận học bổng với kết quả xếp loại dự báo và điều chỉnh xác thực (nếu có thay đổi) khi nhận được kết quả chính thức từ trường
  • Học sinh nhận được học bổng này có thể duy trì hàng năm với tiêu chí và thời hạn tương tự, cho đến khi rời trường
  • Học bổng này không có tính cộng hưởng với các loại học bổng khác
Liên hệ trường Việt Anh ngay hôm nay để được tư vấn và đăng ký giữ chỗ chương trình học bổng này.
5/5 - (2 bình chọn)
DMCA.com Protection Status