CUỘC THI KỂ CHUYỆN BẰNG TIẾNG ANH 2015

CUỘC THI KỂ CHUYỆN BẰNG TIẾNG ANH 2015

Một số hình ảnh trong cuộc thi kể chuyện bằng tiếng Anh của các em học sinh.

 

IMG_0911       IMG_0915

IMG_0918       IMG_0919

IMG_0934       IMG_0936

IMG_0954      IMG_0955

IMG_0961      IMG_0967

IMG_0973      IMG_0990

IMG_5195       IMG_5202

IMG_5204       IMG_5206

IMG_5207       IMG_5219

IMG_5232       IMG_5238

IMG_5239

 

 

 

Đánh Giá Bài Viết
DMCA.com Protection Status