Công nhận Thương hiệu mạnh phát triển bền vững ASEAN 2015

Tháng 03/2015 Trường THCS và THPT Việt Anh rất vinh dự được  HỘI ĐỒNG DOANH NGHIỆP ASEAN – THỜI BÁO ĐÔNG NAM Á công nhận “Thương hiệu mạnh phát triển bền vững ASEAN 2015 – ASEAN Strong Brand for Sustainable Development 2015″

Bài viết liên quan