Tuyển Sinh

Tiểu Học Việt Anh TP.HCM: Học Tiếng Anh Như Một Ngôn Ngữ

Trường Tiểu Học Việt Anh Tp.HCM – Việt Anh Elementary Ho Chi Minh City là một thành phần của mô hình giáo dục trường Việt Anh K12 (kindergaten to grade 12), được xây dựng một cách toàn vẹn và có tính phối hợp, tương hỗ lẫn nhau với các cấp …

Xem thêmTiểu Học Việt Anh TP.HCM: Học Tiếng Anh Như Một Ngôn Ngữ