Tuyển Dụng

Tuyển dụng Student’s Officer (SO)

Vị trí                           : Student’s Officer (SO) Bộ phận                     : SO Cấp trên trực tiếp     : SO Manager Nhiệm vụ Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng. Tiếp cận bằng nhiều cách để giới thiệu sản phẩm công ty, tư vấn tuyển sinh. Chăm sóc khách hàng …

Xem thêmTuyển dụng Student’s Officer (SO)