Học Sinh

Khoảnh Khắc Thầy Trò 2018 – Ảnh dự thi lớp 11C1

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_message message_box_style=”standard” style=”rounded” message_box_color=”info” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-info-circle” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-alert”] Khoảnh khắc hồn nhiên 11C1 [/vc_message][vc_single_image border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” img_size=”full” image=”16257″ alignment=”center”][vc_empty_space height=”32px”][vc_separator color=”grey” align=”align_center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_message message_box_style=”standard” style=”rounded” message_box_color=”info” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-info-circle” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-alert”] …

Xem thêmKhoảnh Khắc Thầy Trò 2018 – Ảnh dự thi lớp 11C1

Khoảnh Khắc Thầy Trò 2018 – Ảnh dự thi lớp 6A2

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_message message_box_style=”standard” style=”rounded” message_box_color=”info” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-info-circle” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-alert”] Mãi tự hào là học sinh trường Việt Anh, là thành viên của tập thể lớp 6A2. Chúng tôi đặt bàn tay lên ngực trái để nhắc nhở bản thân mình mỗi …

Xem thêmKhoảnh Khắc Thầy Trò 2018 – Ảnh dự thi lớp 6A2

Khoảnh Khắc Thầy Trò 2018 – Ảnh dự thi lớp 7B2

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_message message_box_style=”standard” style=”rounded” message_box_color=”info” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-info-circle” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-alert”]Cool time.[/vc_message][vc_single_image border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” img_size=”full” image=”16248″ alignment=”center”][vc_empty_space height=”32px”][vc_separator color=”grey” align=”align_center”][/vc_column][/vc_row] Bài viết liên quan Trường Tiểu Học Dân Lập Nào Tốt ở TPHCM? Trường nội trú chuyên Anh nào tốt ở TPHCM …

Xem thêmKhoảnh Khắc Thầy Trò 2018 – Ảnh dự thi lớp 7B2

Khoảnh Khắc Thầy Trò 2018 – Ảnh dự thi lớp 10D2

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_message message_box_style=”standard” style=”rounded” message_box_color=”info” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-info-circle” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-alert”] KHI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM DẠY TOÁN: Tình yêu với môn Toán bỗng vụt lớn từ khi em gặp được cô giáo chủ nhiệm yêu dấu lớp 10D2, mặc dù vẫn có …

Xem thêmKhoảnh Khắc Thầy Trò 2018 – Ảnh dự thi lớp 10D2

Khoảnh Khắc Thầy Trò 2018 – Ảnh dự thi lớp 10C2

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_message message_box_style=”standard” style=”rounded” message_box_color=”info” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-info-circle” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-alert”] Tên ảnh 1: WE ARE ONE! Chào mọi người, chúng mình là học sinh lớp 10C2 (lớp của cô Viên cute nè). Mỗi bạn trong lớp mình thì có những tính cách …

Xem thêmKhoảnh Khắc Thầy Trò 2018 – Ảnh dự thi lớp 10C2

Khoảnh Khắc Thầy Trò 2018 – Ảnh dự thi lớp 7A2

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_message message_box_style=”standard” style=”rounded” message_box_color=”info” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-info-circle” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-alert”] BOSS em đã trở lại và lợi hại hơn xưa. [/vc_message][vc_single_image border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” img_size=”full” image=”16229″ alignment=”center”][vc_empty_space height=”32px”][vc_separator color=”grey” align=”align_center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_message message_box_style=”standard” style=”rounded” message_box_color=”info” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-info-circle” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon …

Xem thêmKhoảnh Khắc Thầy Trò 2018 – Ảnh dự thi lớp 7A2

Khoảnh Khắc Thầy Trò 2018 – Ảnh dự thi lớp 12A1

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_message message_box_style=”standard” style=”rounded” message_box_color=”info” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-info-circle” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-alert”] “Đại ca cô và đàn em”: Sự khác biệt làm nên điều đặc biệt. [/vc_message][vc_single_image border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” img_size=”full” image=”16224″ alignment=”center”][vc_empty_space height=”32px”][vc_separator color=”grey” align=”align_center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_message message_box_style=”standard” style=”rounded” message_box_color=”info” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-info-circle” icon_openiconic=”vc-oi …

Xem thêmKhoảnh Khắc Thầy Trò 2018 – Ảnh dự thi lớp 12A1

Khoảnh Khắc Thầy Trò 2018 – Ảnh dự thi lớp 12B1

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_message message_box_style=”standard” style=”rounded” message_box_color=”info” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-info-circle” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-alert”] “Hội ăn vặt lớp 12B1- có thể đi bộ để ăn bất chấp “ [/vc_message][vc_single_image border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” img_size=”full” image=”16218″ alignment=”center”][vc_empty_space height=”32px”][vc_separator color=”grey” align=”align_center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_message message_box_style=”standard” style=”rounded” message_box_color=”info” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-info-circle” icon_openiconic=”vc-oi …

Xem thêmKhoảnh Khắc Thầy Trò 2018 – Ảnh dự thi lớp 12B1

Khoảnh Khắc Thầy Trò 2018 – Ảnh dự thi lớp 8A1

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_message message_box_style=”standard” style=”rounded” message_box_color=”info” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-info-circle” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-alert”] Cô ơi ! Cô đừng đi mà cô ơi :< Tụi con không muốn cô đi đâu, tụi con thương cô lắm >< [/vc_message][vc_single_image border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” img_size=”full” image=”16213″ alignment=”center”][vc_empty_space height=”32px”][vc_separator color=”grey” …

Xem thêmKhoảnh Khắc Thầy Trò 2018 – Ảnh dự thi lớp 8A1