Học Sinh

Khoảnh Khắc Thầy Trò 2018 – Ảnh dự thi lớp 11A1

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_message message_box_style=”standard” style=”rounded” message_box_color=”info” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-info-circle” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-alert”] HỌC NHƯ CHƠI, CHƠI MÀ HỌC [/vc_message][vc_single_image border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” img_size=”full” image=”16309″ alignment=”center”][vc_empty_space height=”32px”][vc_separator color=”grey” align=”align_center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_single_image border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” img_size=”full” image=”16310″ alignment=”center”][vc_empty_space height=”32px”][vc_separator color=”grey” align=”align_center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_single_image border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” img_size=”full” image=”16311″ …

Xem thêmKhoảnh Khắc Thầy Trò 2018 – Ảnh dự thi lớp 11A1

Khoảnh Khắc Thầy Trò 2018 – Ảnh dự thi lớp 10D1

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_message message_box_style=”standard” style=”rounded” message_box_color=”info” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-info-circle” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-alert”] Niềm vui lớn nhất của cuộc đời là để chúng ta gặp nhau và đồng hành trên một chặng đường dài [/vc_message][vc_single_image border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” img_size=”full” image=”16302″ alignment=”center”][vc_empty_space height=”32px”][vc_separator color=”grey” align=”align_center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_message …

Xem thêmKhoảnh Khắc Thầy Trò 2018 – Ảnh dự thi lớp 10D1

Khoảnh Khắc Thầy Trò 2018 – Ảnh dự thi lớp 10C1

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_message message_box_style=”standard” style=”rounded” message_box_color=”info” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-info-circle” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-alert”] Một người giáo thực sự là một người bảo vệ học sinh khỏi chính tầm ảnh hưởng của người ấy. Họ truyền cảm hứng cho học sinh để học sinh tự khám …

Xem thêmKhoảnh Khắc Thầy Trò 2018 – Ảnh dự thi lớp 10C1

Khoảnh Khắc Thầy Trò 2018 – Ảnh dự thi lớp 10A1

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_message message_box_style=”standard” style=”rounded” message_box_color=”info” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-info-circle” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-alert”] TUỔI THANH XUÂN Tuổi Thanh Xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa …

Xem thêmKhoảnh Khắc Thầy Trò 2018 – Ảnh dự thi lớp 10A1

Khoảnh Khắc Thầy Trò 2018 – Ảnh dự thi lớp 9A2

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_message message_box_style=”standard” style=”rounded” message_box_color=”info” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-info-circle” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-alert”] Khi chúng ta về cùng nhà. [/vc_message][vc_single_image border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” img_size=”full” image=”16286″ alignment=”center”][vc_empty_space height=”32px”][vc_separator color=”grey” align=”align_center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_message message_box_style=”standard” style=”rounded” message_box_color=”info” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-info-circle” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon …

Xem thêmKhoảnh Khắc Thầy Trò 2018 – Ảnh dự thi lớp 9A2

Khoảnh Khắc Thầy Trò 2018 – Ảnh dự thi lớp 11B1

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_message message_box_style=”standard” style=”rounded” message_box_color=”info” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-info-circle” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-alert”] Nhất quỷ nhì ma thứ ba lớp mình [/vc_message][vc_single_image border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” img_size=”full” image=”16280″ alignment=”center”][vc_empty_space height=”32px”][vc_separator color=”grey” align=”align_center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_message message_box_style=”standard” style=”rounded” message_box_color=”info” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-info-circle” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li …

Xem thêmKhoảnh Khắc Thầy Trò 2018 – Ảnh dự thi lớp 11B1

Khoảnh Khắc Thầy Trò 2018 – Ảnh dự thi lớp 10A2

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_message message_box_style=”standard” style=”rounded” message_box_color=”info” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-info-circle” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-alert”] NHỮNG BƯỚC CHÂN ĐẦU TIÊN Chào các cậu, chúng tớ là những “hai lúa” dưới quê mới lên đây. Quê chúng tớ mỗi đứa mỗi nơi, mỗi bạn là một mảnh ghép …

Xem thêmKhoảnh Khắc Thầy Trò 2018 – Ảnh dự thi lớp 10A2

Khoảnh Khắc Thầy Trò 2018 – Ảnh dự thi lớp 8B1

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_message message_box_style=”standard” style=”rounded” message_box_color=”info” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-info-circle” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-alert”] Một người giáo thực sự là một người bảo vệ học sinh khỏi chính tầm ảnh hưởng của người ấy. Họ truyền cảm hứng cho học sinh để học sinh tự khám …

Xem thêmKhoảnh Khắc Thầy Trò 2018 – Ảnh dự thi lớp 8B1

Khoảnh Khắc Thầy Trò 2018 – Ảnh dự thi lớp 10E1

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_message message_box_style=”standard” style=”rounded” message_box_color=”info” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-info-circle” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-alert”] Ối ối… chụp hình mình sao? Ngại ghê ^_^ ^_^ ^_^ [/vc_message][vc_single_image border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” img_size=”full” image=”16263″ alignment=”center”][vc_empty_space height=”32px”][vc_separator color=”grey” align=”align_center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_message message_box_style=”standard” style=”rounded” message_box_color=”info” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-info-circle” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” …

Xem thêmKhoảnh Khắc Thầy Trò 2018 – Ảnh dự thi lớp 10E1