Hình Ảnh

Cuộc thi kể chuyện

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_gallery type=”flexslider_slide” interval=”3″ images=”3881,3882,3883,3884,3885″ onclick=”link_image” custom_links_target=”_self” img_size=”full”][/vc_column][/vc_row]

Cuộc thi 1 tiết làm thầy

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_gallery type=”flexslider_slide” interval=”3″ images=”3875,3876,3877,3878″ onclick=”link_image” custom_links_target=”_self” img_size=”full”][/vc_column][/vc_row]

Chương trình về trường do HTV tổ chức

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_gallery type=”flexslider_slide” interval=”3″ images=”3868,3869,3870,3871,3872″ onclick=”link_image” custom_links_target=”_self” img_size=”full”][/vc_column][/vc_row]