CHUYỂN HÓA MỤC TIÊU LÀ TIẾN BỘ – Progress is the target

 

Đặc trưng của phương pháp 

Lấy sự tiến bộ là mục tiêu được hiểu là một phương pháp giúp học sinh cạnh tranh lành mạnh, chiến thắng chính bản thân mình để trở thành một better version của chính mình.

img_4467

Những Lợi ích mà phương pháp mang lại cho trẻ?

Lấy mục tiêu là thành tích vo hình chung sẽ làm học sinh bị bệnh thành tích, cạnh tranh thiếu lành mạnh và hình thành thói quen học vì phần thưởng thành tích hơn là vì kiến thức. Chuyển hóa mục tiêu thành sự tiến bộ, học sinh buộc phải chiến thắng gã khổng lồ trong bản thân mình, biết cách thay đổi để trở nên tốt hơn. Các giáo viên sẽ luôn lắng nghe quan sát học sinh cũng như việc học của các em để luôn động viên, không so sánh bất cứ điều gì và trở nên nguồn cảm hứng cho chính học sinh thay đổi để tiến bộ. 

trung-hoc-pho-thong

Lấy tiến bộ làm mục tiêu sẽ giúp học sinh bỏ đi gánh nặng thành tích, không lo lắng hoảng sợ khi không đạt được thành tích tốt vô hình chung tạo môi trường học tập căng thẳng cho học sinh. Phương pháp này sẽ giúp học sinh không bỏ cuộc khi thất bại nhưng biết học từ thất bại, và suy nghĩ tích cực để phát triển bản thân để trở thành một phiên bản tốt hơn, đẹp hơn, có ích hơn quá khứ

Bài viết liên quan