CHƯƠNG TRÌNH VỀ TRƯỜNG DO HTV TỔ CHỨC

Một số hình ảnh của chương trình.

 

DSC09020

 

 

 

DSC09028

 

DSC09029

 

DSC09042

Bài viết liên quan