Chương trình DIGITAL QUOTIENT INFORMATION | Trường Việt Anh

Thời đại Tik Tok bùng nổ dễ gây nghiện, theo học trường quốc tế Việt Anh để biết cách phòng tránh & biến đổi thành cơ hội!!

Môn học mới thời đại 4.0 - Học để tự bảo vệ mình trên thế giới số!

Nếu tiktok tại nhà bạn là thuốc độc, thì tại Trường Quốc Tế Việt Anh, Tiktok trở thành công cụ, là đề tài học tập thú vị giúp việc học tập trở nên hiện đại hoá, thông qua chương trình Trí thông minh kỹ thuật số (DQ).

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH DQ

Trí thông minh kỹ thuật số (Digital Quotient – gọi tắt là DQ) là tổ hợp những khả năng về công nghệ, nhận thức, siêu nhận thức và cảm xúc xã hội trong khuôn khổ giá trị đạo đức toàn cầu.

DQ giúp mỗi học sinh đối mặt những thử thách, phòng tránh sự xâm hại và nắm bắt những cơ hội trong thời đại kỹ thuật số.

DQ có 3 cấp độ và 8 mảng, tạo thành 24 năng lực bao gồm:

  1. Kiến thức
  2. Kỹ năng
  3. Thái độ
  4. Giá trị

 

Tỉ lệ sở hữu và sử dụng công nghệ trên thế giới và ở Việt Nam càng ngày càng cao.

Nhưng việc giáo dục và trang bị cho giới trẻ 

những kiến thức và kỹ năng về công nghệ

tại Việt Nam thì vô cùng thấp so với thế giới!

Trí thông minh kỹ thuật số (DQ), trong tương lai được dự đoán trở thành trí thông minh được ưu tiên hơn cả IQ và EQ. 

Nó ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh như: đời sống xã hội, cảm xúc, nhận thức và sự nghiệp cá nhân.

Trí thông minh Kỹ thuật số (DQ), là một phần phát triển của bản sắc, văn hóa trong chúng ta trong Kỷ nguyên số.

Hãy lắng nghe nhận định của bác sĩ Bác sĩ Yuhyun Park, nhà sáng lập DQ Institute

“Trí tuệ kỹ thuật số (Digital Quotient – DQ) là một tập hợp toàn diện các năng lực kỹ thuật, nhận thức, siêu nhận thức và cảm xúc xã hội dựa trên các giá trị đạo đức phổ quát và cho phép các cá nhân đối mặt với những thách thức và khai thác các cơ hội của cuộc sống kỹ thuật số.”

NGUỒN: https://www.dqinstitute.org/about/

Đừng để con bạn bỏ lỡ cơ hội mà tất cả bạn bè đồng trang lứa đã và đang nhận được tại trường quốc tế Việt Anh!

Tìm hiểu học phí và học bổng Trường Việt Anh

Interesting Image
 
Tìm hiểu chính sách học bổng, học phí và chương trình học Trường Việt Anh
 

Thông tin liên lạc

 
 
DMCA.com Protection Status