CÁCH GHI CHÉP HIỆU QUẢ

CÁCH GHI CHÉP HIỆU QUẢ

Ôn luyện tiếng Anh: Làm thế nào để ghi chép có hiệu quả. Không cần phải ghi lại mọi lời cho suy nghĩ của giáo viên để viết điều quan trọng nhất. Luôn luôn động não ghi chú và không giống như một cái máy.

Làm bài tập ở nhà của bạn trước khi đến lớp, cố gắng đoán trước các giáo viên sẽ giải thích về các vấn đề trong lớp học. Tham dự lớp học, nếu bạn thả một lớp, bạn có thể cho phép mình bỏ học sau.

Sử dụng một loại vở được đóng đinh 3 lỗ thay vì loại vở đóng gáy kiểu xoắn ốc bởi vì loại này sẽlàm cho bạn khó khăn hơn để phân loại và sắp xếp hồ sơ. Những ghi chép của bài học này phải tách biệt với ghi chép của bài học khác. Nếu có thể, hãy để mỗi bài hát được ghi lại trong một ngăn riêng biệt của một chiếc kẹp giấy.

Chỉ viết trên một tờ giấy để sắp xếp tất cả các loại hồ sơ dễ dàng hơn. Ngoài ra, nếu bạn viết trên cả hai mặt giấy, các ghi chú ở phía bên kia có nhiều khả năng bị lãng quên.

Khi tham dự nhớ mang theo một cây bút và bút chì dự phòng vì bạn sẽ không được ghi lại nếu bạn không cần phải ghi lại mọi lời suy nghĩ but.Khong giáo viên, nhưng hãy để viết những điều quan trọng nhất. Luôn luôn động não ghi chú và không giống như một cái máy.

Nếu bạn bỏ lỡ bất kỳ thông tin, thực hiện một vài dòng bổ sung như sau. Nếu bạn không nhớ những thông tin này, yêu cầu giáo viên hoặc sinh viên khác. Hãy xem xét lại nhiều không gian cho các ghi chú thêm để bổ sung sau.

Có phải là một cái máy ghi âm lời giảng dạy. Tất nhiên, yêu cầu giáo viên của bạn đầu tiên. Sử dụng các ký hiệu deghi bài nhanh hon.Chu lắng nghe những lời quan trọng. Ví dụ ghi lại khi cần thiết. Nó là tốt nhất để ghi lại tất cả các giáo viên trên diễn đàn.

Tập trung sự chú ý vào cuối học vì giáo viên thường cung cấp rất nhiều thông tin trong 5-10 phút cuối. Hãy dành ít nhất 10 phút sau khi lớp học để xem lại hồ sơ. Bây giờ bạn có thể thay đổi, sắp xếp lại, thêm hoặc loại bỏ, tóm tắt hay làm rõ những gì các vị thần biết.

Viết ra những gì bạn đã ghi chép trước tiết kiểm tra sẽ giúp bạn nhớ các chi tiết quan trọng. Xin hãy chia sẻ các ghi chú với bạn cùng lớp bằng cách trao đổi bài với một hoặc hai người khác. Làm việc theo nhóm là việc cá nhân hiệu quả hơn.

Nếu bạn có thể làm cho đánh máy trên các bản ghi máy tính. Như bạn sẽ nhanh chóng tìm thấy những tài liệu cho kỳ thi. Đừng quên ghi chép khi đọc. Nếu bạn ấn tượng của bất kỳ thông tin, hồ sơ, đơn giản chỉ vì ấn tượng không thôi sẽ không giúp bạn nhớ thông tin đó.

Đánh Giá Bài Viết
DMCA.com Protection Status