Các đại học không được hạ chỉ tiêu tuyển thẳng

Các đại học không được hạ chỉ tiêu tuyển thẳng

Chỉ tiêu tuyển thẳng ở các ngành mới bởi các trường đại học công bố không vượt quá 25% tổng số thí sinh được tuyển thẳng vào năm 2016.

Hướng dẫn tự động thừa nhận, vé ưu tiên đến các trường đại học và cao đẳng năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố vào 22/3 nhà nước, các trường hợp xác định các mục tiêu và ưu tiên nhập học vào thẳng theo ngành hoặc chung cho tất cả các lĩnh vực, đảm bảo các mục tiêu tổng thể thấp hơn là không tự động thừa nhận số lượng thí sinh và nhận vé ưu tiên vào trường trong năm 2015.

Trong đó, tiêu chí tuyển sinh trực tiếp trong lĩnh vực mới của trường thông báo không được vượt quá 25% tổng số thí sinh được tuyển thẳng vào năm 2016. Ghi Danh vào thẳng trường không tuyển thẳng vào năm 2015 có thể không vượt quá 0, 25% tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường chính thức.

cac-dai-hoc-khong-duoc-ha-chi-tieu-tuyen-thang-1

Đối với người chiến thắng kỳ thi chọn học sinh năng khiếu quốc gia, các trường có thể bổ sung các ngành đúng và ngành gần đối với từng môn thi học sinh giỏi quốc gia phù hợp với các yêu cầu đầu vào của ngành giáo dục. Nếu không có thêm tuyển thẳng vào ngành đúng hoặc ngành gần một nửa thi học sinh giỏi quốc gia, các trường phải báo cáo Bộ Giáo dục, công khai trên các lĩnh vực thông tin điện tử, các phương tiện truyền thông đại chúng, khác ít nhất 3 năm trước khi áp dụng.

Đối với người chiến thắng cuộc thi khoa học quốc gia và Công nghệ, dựa trên các kết quả của dự án, khoa học kỹ thuật nghiên cứu chiến thắng một danh mục ngành đúng, ngành chặt chẽ, hiệu trưởng các trường xem nhập học trực tiếp nghiên cứu phù hợp với các kết quả dự án hoặc đề tài thí sinh đoạt giải.

Các trường tổ chức và ưu tiên trực tiếp tuyển sinh vào nhập học vào các ngành công nghiệp đúng nguyên tắc đầu tiên, và sau đó ngành gần. Nhà trường phải xác định các lĩnh vực thí sinh tương ứng tuyển thẳng và loại bài thi của người đoạt giải cuộc thi; xác định các ưu tiên tuyển thẳng và tuyển sinh; xếp quá trình tuyển dụng chuyên ngành thẳng, ưu tiên nhập học và nhập học của trường thẳng … phải được công khai. Thông tin này phải được công bố trên trang web của trường, trang thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trên các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 20/4.

cac-dai-hoc-khong-duoc-ha-chi-tieu-tuyen-thang-2

Trước ngày 5/8, các trường sẽ tổ chức tuyển sinh thí sinh đủ điều kiện hồ sơ đăng ký nhập học trực tiếp đã được nộp cho nhà trường và gửi kết quả trực tiếp đến nhập học Sở Giáo dục để thông báo cho sinh viên.

Trước 1/9, các trường đại học, cao đẳng tuyển tuyên bố thẳng, ưu tiên nhập học và nhập học trực tiếp với Cục Khảo thí và chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Đánh Giá Bài Viết
DMCA.com Protection Status