Trường Việt Anh

Chương Trình Học Trường Việt Anh Được “Thiết Kế” Như Thế Nào?

Chương Trình Tiểu Học Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi đối với giáo dục tiểu học Việt Anh là để giúp học sinh: Xây dựng kiến thức nền tảng vững chắc Áp dụng kiến thức và kỹ năng tiếng Anh vào học tập Xây dựng phẩm giá qua giáo …

Xem thêmChương Trình Học Trường Việt Anh Được “Thiết Kế” Như Thế Nào?

THÔNG BÁO] – ĐIỀU CHỈNH LỊCH KIỂM TRA CUỐI KÌ II VÀ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2020-2021

Căn cứ Công văn 1294/SGDĐT-VP ngày 05 tháng 05 năm 2021 Về hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ 2 và hoàn tất chương trình năm học 2020-2021; Căn cứ tình hình thực tế của trường; Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Việt Anh …

Xem thêmTHÔNG BÁO] – ĐIỀU CHỈNH LỊCH KIỂM TRA CUỐI KÌ II VÀ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2020-2021