Trường Việt Anh TP.HCM: Đào Tạo Học Sinh Giỏi Chuyên Anh

Trường Việt Anh

Đào tạo học sinh giỏi chuyên Anh

Cơ sở chi nhánh (campus) Trường Việt Anh

Cá nhân hóa, thân thiện, vui vẻ. Phòng học, phòng chức năng đầy đủ trang thiết bị.

Trường Việt Anh tạo cơ hội cho học sinh cá nhân hóa môi trường học tập của mình, phát huy sự tự chủ, tự lập để chuẩn bị cho các cấp học cao hơn.

Có thể bạn quan tâm: