Trường Việt Anh TP.HCM: Đào Tạo Học Sinh Giỏi Chuyên Anh

Hệ thống trường tư thục
Việt Anh

Đào tạo học sinh giỏi chuyên Anh

Mầm Non

Học tiếng Anh như trẻ em bản xứ. Phương pháp học tập chủ động Active Learning.

> Tham khảo học phí và chương trình học

Tiểu Học

Học tiếng Anh như một ngôn ngữ với 40% thời lượng học.

> Tham khảo học phí và chương trình học

Trung Học

Tốt nghiệp THPT với hành trang là tiếng Anh và kỹ năng thế kỷ 21.

> Tham khảo học phí và chương trình học

Cơ sở chi nhánh (campus) Trường Việt Anh

Cá nhân hóa, thân thiện, vui vẻ. Phòng học, phòng chức năng đầy đủ trang thiết bị.

Trường Việt Anh tạo cơ hội cho học sinh cá nhân hóa môi trường học tập của mình, phát huy sự tự chủ, tự lập để chuẩn bị cho các cấp học cao hơn.

Video