7 Thói Quen Hiệu Quả

7 THÓI QUEN HIỆU QUẢ

7 thói quen hiệu quả được triển khai thông qua chương trình Leader in Me của tập đoàn giáo dục Franklin Covey, Mỹ, tập trung vào việc phát triển tư duy lãnh đạo và kỹ năng sống cho học sinh từ mẫu giáo đến trung học.

Bằng việc rèn luyện 7 thói quen, học sinh có thể phát triển tinh thần tự chủ, kết nối được với xã hội, và hình thành tư duy lãnh đạo, với bản thân và với mọi người chung quanh.

Từ lâu, 7 thói quen đã trở thành một phần văn hoá đặc trưng của trường Việt Anh. Tại đây, học sinh đóng vai trò chủ chốt trong việc phát triển bản thân và mọi hoạt động của trường, bằng cách tham gia vào các quyết định quan trọng, và tự tổ chức hầu hết các sự kiện trong năm.

DMCA.com Protection Status