5 KỸ NĂNG RÈN LUYỆN TOÁN TIỂU HỌC

5 KỸ NĂNG RÈN LUYỆN TOÁN TIỂU HỌC

Đọc kỹ đề toán

Đầu tiên, giáo viên cần hướng dẫn học sinh đọc kỹ đề bài, xác định đâu là cái đã cho, đâu là cái phải tìm.

Để giải đúng, bạn nên cẩn thận đọc kỹ đề bài. Bởi vì có rất nhiều học sinh giải sai, không phải đề toán khó khăn gây ra mà bởi học sinh vừa đọc xong đề đã vội vã bắt tay vào giải.

Khi đọc một vài bài toán cần lưu ý những điểm sau đây:

Trong bất kỳ vấn đề luôn luôn có hai phần:

  • Phần đầu tiên là những gì đã cho.
  • Phần thứ hai là cái để tìm. Phải xác định được, cho đúng những cái đã cho, những cái phải tìm trong bài.

Hướng dẫn học sinh hiểu được bản chất của các vấn đề toán học là gì, từ không hiểu ý nghĩa, họ phải nắm được ý nghĩa của nó.

Tóm tắt các vấn đề toán học

Tóm tắt các kế toán bằng sơ đồ đoạn thẳng, hình vẽ ngôn ngữ, ký hiệu ngắn gọn. Cập nhật các thiết lập mối quan hệ giữa những gì đã được và những gì để tìm.

Khi tóm tắt các vấn đề bằng cách tước đi những gì là thứ yếu, nhỏ trong vấn đề toán học và hướng dẫn học sinh tập trung vào các vấn đề chính của các vấn đề toán học, tìm những biểu hiện trong hình. Trong trường hợp khó khăn là những điểm chính mà vẽ họ sử dụng ngôn ngữ, ký hiệu ngắn gọn để ghi lại rất ngắn, rất ngắn gọn.

Phân tích bài toán để tìm cách giải

Bước này nên hướng dẫn học sinh suy nghĩ xem: Để trả lời câu hỏi của bài toàn cần phải biết những gì, cần phải làm phép tính nào? Trong những điều ấy cái gì đã biết, cái gì chưa biết?

Để tìm cái không biết, chúng ta phải biết cái gì, những gì các tính toán để làm gì tiếp theo? vv … Vì vậy cứ như thế ta dần đi xuống các kết quả cuối cùng của bài toán.

Từ những lý luận, phân tích này sẽ giúp học sinh tìm con đường tính toán của mình.

Giải bài toán và thử lại kết quả

Dựa trên kết quả phân tích các vấn đề trong bước 3 môn toán, xuất phát từ những vấn đề được đưa ra trong toán học, giáo viên giúp học sinh viết câu trả lời lần lượt, và thực hiện các tính toán để tìm ra câu trả lời.

Ghi nhận thử lại sau khi hoàn thành mỗi tính toán và thử lại trả lời cho dù nó là thích hợp cho các bài toán hay không; cũng nên kiểm tra các lời giải thích của các tính toán là chính xác, đánh giá ngắn gọn và đủ hay không

Khai thác bài toán

Bước này dành cho sinh viên khá, giỏi. Sau khi đã giải quyết được vấn đề cần phải suy nghĩ: Trong cách nào khác để giải quyết vấn đề một lần nữa? Vì vấn đề này có thể rút ra ý kiến, kinh nghiệm của bạn? Vì vấn đề này có thể phát triển, đặt ra những vấn đề khác như thế nào? Trao giải cho họ? Các mối quan hệ là thế nào ngược? vv …

Đánh Giá Bài Viết
DMCA.com Protection Status