16 Kỹ Năng Sống Còn Của Thế Kỷ 21

Năm 2015, diễn đàn kinh tế thế giới (World Economy Forum) thực hiện một nghiên cứu tầm thế giới và công bố 16 kỹ năng sống còn mà mỗi người cần có để thành công trong thế kỷ 21.

Nghiên cứu cũng chỉ ra mức độ đầu tư giáo dục của các nước trên thế giới về bộ kỹ năng này, được phân làm 5 nhóm chính. Trong đó, Việt Nam nằm ở nhóm thứ tư, mới đầu tư 2.5/16 kỹ năng gồm có Toán, Đọc viết (tiếng Việt), và Khoa học thường thức.

Từ đó đến nay, giáo dục Việt Nam đã không ngừng cố gắng để san lấp các khoảng trống với các nước tiên tiến trên thế giới. Trong đó, trường Việt Anh là đơn vị tiên phong trong việc nghiên cứu và triển khai đầy đủ 16 kỹ năng sống còn của thế kỷ 21 trong chương trình giáo dục của mình, để đảm bảo sự thành công của mỗi học sinh Việt Anh khi ra trường.

DMCA.com Protection Status