XÃ HỘI BÌNH ĐẲNG – CÓ PHẢI TRƯỜNG QUỐC TẾ NÊN ĐƯỢC “ĐÓN NHẬN” NHƯ CÔNG LẬP? (Ngày 21 tháng 06 năm 2018).

XÃ HỘI BÌNH ĐẲNG – CÓ PHẢI TRƯỜNG QUỐC TẾ NÊN ĐƯỢC “ĐÓN NHẬN” NHƯ CÔNG LẬP?

Theo nguồn báo điện tử Giáo dục Việt Nam, anh Đào Đức Dũng, giám đốc trung tâm Đào tạo Tư vấn và Phát triển Espeed cho hay “Tiêu chí tuyển dụng của công ty tôi, không quan trọng bằng cấp. Vì tuyển dụng theo quan điểm của nước ngoài, đó là đặt khả năng thực sự của người lao động lên hàng đầu. Do vậy, cử nhân các trường ngoài công lập bước đầu không bị phân biệt”

👉 Trường quốc tế thời nay, không còn nhắc đến là “cậu ấm cô chiêu”, là “ăn chơi soa đọa”, là “tệ nên phải học”, mà là một sự “ĐẦU TƯ KHÔNG BAO GIỜ LỖ” của cha mẹ dành cho con cái.

👉 Những mặt lợi sau đây chỉ có ở trường quốc tế mang lại sẽ chứng minh điều đó. Đọc và thay đổi ngay suy nghĩ cổ hủ về cái mác “trường quốc tế”, để trẻ có thể tự tin học tập và phát triển tương lai: https://goo.gl/pCz133