TRƯỜNG QUỐC TẾ: THỂ THAO KHÔNG CHỈ LÀ SỞ THÍCH, MÀ CÒN LÀ… ( Ngày 28 tháng 06 năm 2018)

👟🏃 TRƯỜNG QUỐC TẾ: THỂ THAO KHÔNG CHỈ LÀ SỞ THÍCH, MÀ CÒN LÀ…

Giáo dục thể chất có vai trò tối cao trong việc chăm sóc sức khỏe con người. Với học sinh, việc rèn luyện thể lực tốt còn góp phần cải thiện chiều cao, trau dồi trí lực và hoàn thiện nhân cách.

Với tầm quan trọng này, giáo dục thể chất được các trường quốc tế tại TP.HCM đặc biệt chú trọng. Ở trường quốc tế Việt Anh, bên cạnh kiến thức, kỹ năng và ngoại ngữ, học sinh được tạo điều kiện để phát triển chiều cao, thể chất một cách tối ưu thông qua chương trình thể thao, hoạt động ngoại khóa. Đặc biệt là trong thời gian nghỉ hè.

Cùng xem ngay những hoạt động ngoại khóa “đặc biệt” chỉ có ở trường quốc tế Việt Anh: https://goo.gl/J6YWz7

Trường quốc tế Việt Anh - môi trường phát triển toàn diện