TRONG KHI THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM LUÔN PHÂN TÍCH TÌM RA QUY LUẬT – Experiments are for analyzing and discovering the pattern

TRONG KHI THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM LUÔN PHÂN TÍCH TÌM RA QUY LUẬT – Experiments are for analyzing and discovering the pattern

 

Đặc trưng của phương pháp

Khi thí nghiệm thì phân tích tìm quy luật được hiểu là phương pháp hoàn toàn khác với thí nghiệm quan sát và nhận biết. Thay vì học sinh dựa vào sự quan sát sau đó đưa ra nhận biết thì phương pháp này đòi hỏi học sinh phải vận dụng kiến thức phân tích để tìm ra quy luật chung rồi từ đó đưa ra kết luận cho các thí nghiệm của mình.

trung-hoc-co-so

Những Lợi ích mà phương pháp mang lại cho trẻ?

Hướng dẫn học sinh thí nghiệm thì phân tích tìm quy luật sẽ giúp học sinh tư duy chủ động, biết lấy kiến thức đã được học để vận dụng phân tích và từ đó lập luận đa chiều rồi đúc kết kết luận. Học sinh không còn học theo hình thức rập khuôn mà được tự do suy nghĩ về nguyên nhân-quá trình-kết quả để tìm ra quy luật chính xác nhất. Các giáo viên sẽ hướng dẫn các em học sinh tự tìm ra các thiết kế thí nghiệm, giúp các em tư duy sáng tạo để tìm ra nguyên lý hoạt động cũng như các quy luật khoa học và phân tích các kết quả sau cùng.

img_1450

Thay vì chỉ quan sát giáo viên chỉ dẫn, giờ đây học sinh được chủ động tìm tòi, khám phá và sáng tạo. Không bó hẹp suy nghĩ của học sinh trong sự quan sát rồi đưa ra nhận biết, phương pháp này hướng học sinh chủ động kích hoạt tư duy, tự lực tìm kiếm kiến thức và biết sàng lọc các kết quả và kết luận. 

 

Điều này sẽ giúp cho các em học sinh không còn hình thức thu nạp kiến thức “học vẹt ” nữa, thay vào đó học sinh sẽ được phát huy tư duy logic, kiên nhẫn tìm tòi và sàng lọc chính xác. Phương pháp này sẽ giúp học sinh tiến bộ hơn, chủ động hơn không chỉ trong môi trường học mà còn trong xã hội và đời sống