TIẾT MỤC DANCING SÔI NỔI (Ngày 29 tháng 05 năm 2018).

TIẾT MỤC DANCING SÔI NỔI

Dù cho đêm Prom đã kết thúc từ lâu nhưng dư âm của nó để lại là vô cùng lớn.
Một trong những tiết mục đã làm nên ấn tượng khó phai trong đêm Prom Việt Anh 2018.
Các bạn hãy cùng xem lại tiết mục đặc sắc này nhé.