Thông báo nghỉ lễ 2/9/2015 và ngày khai giảng năm học 2015-2016

Kính gửi quý phụ huynh học sinh,

Nhà trường xin thông báo toàn bộ học sinh trường Việt Anh sẽ được nghỉ lễ vào ngày 02/09/2015, các ngày khác vẫn học bình thường.

Nhà trường cũng xin thông báo ngày 04/09/2015 là ngày khai giảng năm học 2015-2016.

Xin cảm ơn quý phụ huynh và các em đã đọc thông báo này.