[THÔNG BÁO] LỊCH HỌC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020

[THÔNG BÁO] LỊCH HỌC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020

[Cập nhật lúc 7:19PM ngày 14.02.2020]

Hiện tại Trường Việt Anh nhận được thông tin từ Sở Giáo Dục & Đào Tạo TP.HCM, vừa ban hành quyết định cho học sinh tất cả các bậc học từ mầm non đến THPT tiếp tục nghỉ học tới hết tháng 02.2020.

Trường Việt Anh xin cập nhật & thông tin tới quý phụ huynh & học sinh.


[Cập nhật lúc 5:28PM ngày 14.02.2020]

Kính gửi quý Phụ huynh và học sinh,

Căn cứ công văn số 324/GDĐT-TrH ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục học kỳ 2 năm học 2019 – 2020.

Trường THCS-THPT Việt Anh thông báo đến phụ huynh , học sinh, giáo viên và nhân viên  kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 như sau:

1/Thời  gian học : Từ 17/02/2020 đến 29/5/2020  trong đó

+ Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/5/2020 thực hiện dạy học theo kế giáo dục năm học 2019 – 2020

+ 5 ngày thứ bảy (29/22,7/3,14/3,21/3,28/3) bù cho tuần từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020

+ 4 tiết / tuần  x 8 tuần = 32 tiết của buổi 2( từ ngày17/02/2020 đến ngày 11/4/2020) thực hiện dạy học bù chương trình chính khóa của tuần lễ từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020

+ Tuần lễ từ ngày 25/5/2020 đếng ngày 29/5/2020 dạy bù chương trình của trường  buổi 2 của tuần lễ từ ngày 10/02/2020 đến 16/02/2020

2/ Kiểm tra học kỳ II:

Thời gian từ ngày 20/4/2020 đến ngày 05/5/2020

Nội dung : chương trình học kỳ II  đến ngày 11/4/2020

Hình thức kiểm tra : dự kiến kiểm tra tập trung 9 môn theo hướng dẫn của Sở GDĐT

Vậy theo thông tin chính xác của bộ giáo dục thì các em học sinh chính thức quay lại trường học vào ngày 17.02.2020 để chuẩn bị cho học kỳ mới. 

Cám ơn quý Phụ huynh và học sinh.