Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

Thời khoá biểu phụ đạo CS1

thoi-khoa-bieu-1THỜI KHÓA BIỂU PHỤ ĐẠO CƠ SỞ 1 (ÁP DỤNG TỪ 2/2/15)

 

 

 

 

Thời Khóa Biểu 2014 – 2015 – Cơ sở 2

Trường Việt thoi-khoa-bieu-2Anh thông báo đến Phụ huynh và các em học sinh từ Lớp 6 đến lớp 12 tại cơ sở 2 Thời Khóa Biểu Năm Học 2014 – 2015. Áp dụng từ ngày 01/04/2015.

 

 

 

 

Thời Khóa Biểu 2014 – 2015 – Cơ sở 1

Trường Việt Anh thông báo đến Phụ huynh và các em học sinh từ Lớp 6 đến lớp 12 tại cơ sở 1 Thời Khóa Biểu Năm Học 2014 – 2015. Áp dụng từ ngày 01/04/2015

 

Hoạt Động Ngoại Khóa Tại Trường Việt Anh

 

thoi-khoa-bieu-3Nhà trường tổ chức một số hoạt động ngoại khóa cho học viên để rèn luyện thể chất và nuôi dưỡng tâm hồn

Một số hoạt động ngoại khóa sẽ được triển khai trong quá trình học tập tại Trường phổ thông Chuyên Anh như sau: