phương pháp giáo dục trường việt anh

Mar
07

PHƯƠNG PHÁP LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM – Student-centred

Lấy học sinh làm trung tâm (student – centered) là phương pháp trao quyền cho học sinh chủ động chọn lựa về việc học gì, học như thế nào và học khi nào. Đặc trưng của phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm Phương pháp dạy học “lấy học sinh làm trung […]

By Tram CTV | Phương pháp
DETAIL

HOTLINE TƯ VẤN TUYỂN SINH

(028) 3997 22 66 hoặc (028) 6670 86 66

TOP
091 696 14 09