Phương pháp nhiều trình độ (multi – level)

Phương pháp nhiều trình độ (multi – level)

Phương pháp nhiều trình độ (multi – level) với các giáo án dạy thích hợp với nhiều học sinh khác nhau, được triển khai tương đối rộng khắp cho mọi môn học, với 3 loại hình chính gồm có:

  • Likeability
  • Crossability
  • Same/Different
tuye%cc%82%cc%89n-sinh-tru%cc%9bo%cc%9bng-vie%cc%a3%cc%82t-anh-2020-ho%cc%a3c-sinh-chuye%cc%82n-anh-tphcm-14-resize