PHƯƠNG PHÁP LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM – Student-centred

PHƯƠNG PHÁP LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM – Student-centred

Phương pháp giảng dạy luôn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng học tập của trẻ. Vì vậy, giáo viên luôn phải chú trọng cải tiến phương pháp giảng dạy phù hợp với học sinh để đạt hiệu quả tốt nhất.

co%cc%82-tro-do%cc%a3c-sach

Đặc trưng của phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm

Phương pháp dạy học “lấy học sinh làm trung tâm” được hiểu là việc học hoàn toàn do học sinh quyết định và học sinh có thể đưa ra sự chọn lựa về việc học cái gì, học như thế nào và học khi nào từ lúc học sinh bắt đầu sắp xếp việc học của mình và có sự hỗ trợ, hướng dẫn của giáo viên.

Những Lợi ích mà phương pháp “lấy học sinh làm trung tâm”mang lại cho trẻ?

Dạy học bằng phương pháp “Lấy học sinh làm trung tâm” nhằm giúp học sinh chủ động trong việc học, khám phá tiềm năng của chính mình và giáo viên sẽ giúp học sinh có được sự tự tin, có trách nhiệm với bản thân. Thông qua hoạt động theo nhóm và thực hiện các hành động liên quan đến chủ đề học như thảo luận, hoạch định, giải quyết vấn đề, thuyết trình, làm thí nghiệm, để tìm kiến thức mới mà người học tham gia quyết định nội dung. Giáo viên có vai trò hướng dẫn, làm mẫu, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người học phát huy tính tự chủ, sáng tạo; còn người học thì có trách nhiệm với việc học của mình tích cực học tập và chủ động hơn.

Dạy học “lấy người học làm trung tâm” với tư tưởng chủ đạo là tổ chức cho học sinh hoạt động tích cực, sáng tạo, lấy tự học làm chính; lấy tập thể bổ trợ cho cá nhân; lấy máy móc thiết bị làm phương tiện học tập sẽ hình thành cho trẻ lỗi học mạnh dạn, tự tin và làm chủ kiến thức hơn.

Việc phát triển phương pháp dạy học tích cực, học tập hợp tác không chỉ có ý nghĩa trong quá trình học tập ở nhà trường mà còn chuẩn bị cho trẻ hành trang kỹ năng tốt trong tương lai. Với những lợi ích mà phương pháp dạy học này mang lại, nhà trường sẽ giáo dục cho trẻ tính cách tự lập, chủ động hơn trong làm việc, học tập và kỹ năng phát triển cảm xúc xã hội.