NHỮNG “NỖI OAN” CHO NHÃN MÁC “TRƯỜNG QUỐC TẾ” (Ngày 19 tháng 06 năm 2018)

NHỮNG “NỖI OAN” CHO NHÃN MÁC “TRƯỜNG QUỐC TẾ”
Trường Quốc Tế chỉ phù hợp cho những ai có điều kiện “du học”
Trường Quốc Tế học sẽ không đậu nổi “Đại Học”
Trường Quốc Tế chỉ là nơi dành cho “cậu ấm cô chiêu” ăn chơi
➡️ Nhan nhản những “lời đồn” vô căn cứ về trường Quốc Tế sẽ làm bạn khiếp sợ và ngừng ngại. Nhưng chính lối suy nghĩ tiêu cực và cổ hũ đó sẽ chặn đi con đường tương lai sán lạn của con bạn.
Sự thật “khác biệt” về trường Quốc Tế Việt Anh nằm NGAY tại đây:https://goo.gl/5HnJiU

cover-s-33_infj