Lịch thi Học kỳ 2 năm học 2014 – 2015

Lịch thi Học kỳ 2 năm học 2014 – 2015

Ban giám hiệu trường THCS và THPT Việt Anh kính gửi đến quý phụ huynh và các em học sinh lịch thi học kỳ 2 năm học 2014 – 2015. Từ Thứ Hai (20.4.2015) đến Thứ bảy (25.4.2015). Kính chúc các bạn học sinh có đủ sức khoẻ để tự tin vượt qua kỳ thi này.

Ngày kiểm tra Buổi Môn Lớp  Thời lượng Giờ kiểm tra
Thứ Hai (20.4.2015) Sáng Ngữ văn 6,7,8,9,10,11 90 phút 7h30 – 9h00
12 120 phút 7h30 – 9h30
Vật lí 6,7,8,9,10,11 45 phút 9h45 – 10h30
12 60 phút 9h45 – 10h45
Thứ Tư (22.4.2015) Sáng Lịch sử 6,7,8,9,10,11 45 phút 7h30 – 8h15
12 60 phút 7h30 – 8h30
Sinh học 6,7,8,9,10,11 45 phút 9h00 – 9h45
12 60 phút 9h00 – 10h00
Thứ Sáu (24.4.2015) Sáng Toán 6,7,8,9,10,11 90 phút 7h30 – 9h00
12 120 phút 7h30 – 9h30
Anh văn 6,7,8,9,10,11 60 phút 9h45 – 10h45
12 60 phút 9h45 – 10h45
Thứ bảy (25.4.2015) Sáng Địa lí 6,7,8,9,10,11 45 phút 7h30 – 8h15
12 60 phút 7h30 – 8h30
Hóa học 8,9,10,11 45 phút 9h00 – 9h45
12 60 phút 9h00 – 10h00