LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 – 2016

I/ Kiểm tra tại lớp theo thời khóa biểu

1/ Các môn : Nhạc, mỹ thuật, thể dục, công nghệ, giáo dục công dân, giáo dục quốc phòng

2/ Thời gian làm bài :   45 phút

3/ Thời gian kiểm tra : từ 01/12/2015 đến 23/12/2015

II/ Kiểm tra chung

lich_1

lich_2