Giới thiệu Ban lãnh đạo Trường Việt Anh

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

so-do-to-chuc-truong-viet-anh-resize-for-web-2

Giáo Viên

  • Giáo viên các môn chính

Là đội ngũ cơ hữu có độ tuổi trung bình 30, được tuyển chọn và đào tạo bài bản riêng, theo chương trình huấn luyện và kèm cặp khắt khe của Việt Anh.

  • Giáo viên nước ngoài

Giáo viên nước ngoài của trường Việt Anh được tuyển thẳng từ các đại học Anh Quốc, giảng dạy môn Tiếng Anh Quốc Tế, và dẫn dắt một số hoạt động nghiên cứu, phong trào, thể chất trong trường.

giao-vien-viet-anh-co-so-1-aug-2020
giao-vien-viet-anh-co-so-2-aug-2020
avqt-01-resize