Khoảnh Khắc Thầy Trò 2019 – Ảnh dự thi lớp 9B1

Cho yêu thương sẽ nhận lại hạnh phúc

Cho yêu thương sẽ nhận lại hạnh phúc

Hãy sáng tạo theo cách riêng của bạn, vì đó là sản phẩm của trí tuệ

Hãy sáng tạo theo cách riêng của bạn, vì đó là sản phẩm của trí tuệ

 

Khi giáo viên ngữ văn chứng minh..... Parabol là một đường cong

Khi giáo viên ngữ văn chứng minh….. Parabol là một đường cong