Khoảnh Khắc Thầy Trò 2018 – Ảnh dự thi lớp 8B2

Khoảnh Khắc Thầy Trò 2018 – Ảnh dự thi lớp 8B2

Hình được chụp vào 06/09, học sinh đã tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Thầy chủ nhiệm.

Tuy các con còn nhỏ, tiền tiêu vặt không nhiều nhưng đã lên kế hoạch trước, tiết kiệm tiền tiêu vặt để góp lại tổ chức sinh nhật bất ngờ cho thầy. Điều làm Thầy chủ nhiệm cảm động nhất là các con đã đoàn kết, đồng lòng, biết phân chia công việc, thời gian để cùng nhau thực hiện “Dự án sinh nhật Thầy” của mình.

Surprise Birthday Party 8B2