Khoảnh Khắc Thầy Trò 2018 – Ảnh dự thi lớp 8B1

Khoảnh Khắc Thầy Trò 2018 – Ảnh dự thi lớp 8B1

Một người giáo thực sự là một người bảo vệ học sinh khỏi chính tầm ảnh hưởng của người ấy. Họ truyền cảm hứng cho học sinh để học sinh tự khám phá. Họ dẫn dắt học trò đi theo sự hiểu biết của mình và thúc đẩy các trò tiếp bước. Khi đó họ sẽ không có học trò, mà chỉ có những người đồng hành.

8b1-hinh-1

Nếu thời niên thiếu và tuổi trẻ còn là thứ gì khác ngoài hư ảo, thì chẳng lẻ đó không phải là tham vọng trưởng thành sao?

8b1-hinh-2

Sống như thể bạn chuẩn bị chết vào ngày mai. Học như thể bạn được bất tử. Hãy hành động và tung cánh chạm đến ước mơ của bạn.

8b1-hinh-3