Khoảnh Khắc Thầy Trò 2018 – Ảnh dự thi lớp 8A1

Khoảnh Khắc Thầy Trò 2018 – Ảnh dự thi lớp 8A1

Cô ơi ! Cô đừng đi mà cô ơi :< Tụi con không muốn cô đi đâu, tụi con thương cô lắm ><

8a2-1

Uầy ! Cô đi rồi kìa tụi bây ! :))) Đi xa rồi kìa … :))

8a2-2

You know what ? Cô đi rồi :)) Chuẩn bị ăn mừng nào chúng bây ạ :)) Không còn những 7 hằng đẳng thức đáng nhớ, định lý Pitago, Định lý của hình thang,… :))

8a2-3