Khoảnh Khắc Thầy Trò 2018 – Ảnh dự thi lớp 12B1

Khoảnh Khắc Thầy Trò 2018 – Ảnh dự thi lớp 12B1

Hội ăn vặt lớp 12B1- có thể đi bộ để ăn bất chấp “

12b1-khoa%cc%89nh-kha%cc%86c-tha%cc%82y-tro-1

” Tập thể là tất cả, chúng ta có thể đi bộ đến nơi đâu kể cả vùng biển xa thành phố ! “

12b1-khoa%cc%89nh-kha%cc%86c-tha%cc%82y-tro-2

” Học thì nhây, chơi thì quẩy, nhưng sẽ đủ phẩy để đậu tốt nghiệp và đại học và đó là lớp chúng tôi 12B1 !”

12b1-khoa%cc%89nh-kha%cc%86c-tha%cc%82y-tro-3