KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ II (năm học 2015 – 2016)

Căn cứ công văn số 592/GDĐT-TrH ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM về hướng dẫn kiểm tra học kì 2 năm học 2015-2016 và văn bản số 90/PGDĐT-PT, ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận về hướng dẫn kiểm tra học kỳ II nămhọc 2015 – 2016, trường THCS – THPT Việt Anh xây dựng kế họach kiểm tra HKII nămhọc 2015 – 2016, cụ thể như sau:

I.Tổ chức kiểm tra:

– Trường tổ chức kiểm tra chung cho các môn học: Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hoá học (đề của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận), Sinh học, Lịch sử, Địa lý, (lớp 9 theo đề của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận).

– Các môn học còn lại tổ chức kiểm tra tại lớp theo thời khóa biểu.

II.Hình thức kiểm tra:

II.1. Đối với lớp 12:

– Trường biên soạn đề Vật lý, Hoá học, Sinh học theo hình thức trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn. Mỗi đề Vật lý, Hóa học, Sinh học gồm 40 câu theo nội dung chung của chương trình chuẩn và chương trình nâng cao.

– Đề Tiếng Anh gồm cả hai hình thức trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn và tự luận, trong đó phần trắc nghiệm khách quan gồm 40 câu, phần tự luận là một bài viết luận khoảng từ 70 đến 80 từ.

– Các môn kiểm tra chung còn lại của trường, đề ra theo hình thức tự luận.

II.2. Đối với các lớp 6, 7, 8, 10, 11:

Các môn kiểm tra theo đề chung của trường, đề ra theo hình thức tự luận. Riêng môn ngoại ngữ có kết hợp giữa trắc nghiệm khách quan và tự luận (không có phần nghe)

III.Thời gian làm bài kiểm tra:

III.1. Đối với lớp 12:

– Toán, Ngữ văn: 120 phút;

– Các môn còn lại: 60 phút.

III.2. Đối với các lớp 6, 7, 8, 10, 11:

– Toán, Ngữ văn: 90 phút;

– Ngoại ngữ: 60 phút;

– Các môn còn lại: 45 phút.

IV.Thời gian kiểm tra:

Các môn không kiểm tra đề chung: kiểm tra tại lớp theo TKB từ 09/4/2016 đến 18/4/2016 hoặc từ 04/5/2016 đến 07/5/2016.

Các môn thi đề chung:

lich thi hk2-2015-2016

Ghi chú: * : kiểm tra theo đề của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận

V. Báo cáo:

V.1. Báo cáo kế hoạch về PGD-ĐT quận Phú Nhuận và SGD-ĐT trước ngày 10/4/2016

V.2. Sau khi kết thúc kiểm tra, gửi nộp các tập tin vi tính đề và đáp án các môn kiểm tra theo đề chung của trường về Phòng GDĐT, Sở GDĐT (Phòng Giáodục Trung học) theo địa chỉ email: kthkthpt@gmail.com theo cấu trúc qui định trước ngày 14/5/2016.

                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                      Nguyễn Thanh Lợi