Cùng nhau đọc sách

Hệ thống trường THCS & THPT Việt Anh hướng đến mục tiêu trang bị cho các em học sinh những kiến thức vững chắc và kỹ năng sống thiết thực trong thời đại hội nhập 4.0. Trường Việt Anh xây dựng một chương trình giáo dục với sự tích hợp giữa chương trình của BGD & ĐT và chương trình anh văn Quốc Tế. Bên cạnh đó, Việt Anh còn chú trọng đến việc hình thành, phát triển nhân cách thông qua 5 giá trị cốt lõi cho học sinh:

5giatri-cv-dung-thu-tu-13-ta%cc%82m-55cmx45cm-01

Sự khác biệt giữa phương pháp học tập của trường Việt Anh và phương pháp giảng dạy truyền thống

Truyền Thống

Việt Anh

1Trật tựVui vẻ
2Chuẩn hoáCá nhân hoá
3Giáo viên là trung tâmHọc sinh là trung tâm
4Cả lớp học 1 tốc độ (của giáo trình)Mỗi học sinh học 1 tốc độ (của bản thân)
5Giáo viên truyền kiến thức cho học sinhHọc sinh tự thu thập kiến thức
6Ghi nhớ kiến thức là quan trọngKhả năng tìm kiếm, chọn lọc và ứng dụng kiến thức là quan trọng
7Đi tìm câu trả lời đúng Đi tìm câu trả lời tốt hơn
8Khi thí nghiệm thì quan sát, nhận biếtKhi thí nghiệm thì phân tích, tìm quy luật
9Lớp học trong giới hạn của sách giáo khoa và 4 bức tườngLớp học trong giới hạn của bộ não và internet
10Mục tiêu là thành tích Mục tiêu là sự tiến bộ