Cùng nhau đọc sách

Trường Việt Anh thực hiện phương pháp đào tạo nền tảng từ trong ra ngoài. Tức là, giúp học sinh thiết lập những nền tảng, mô thức vững chắc từ bên trong, qua đó, tự phát triển những kiến thức, kỹ năng thể hiện ra bên ngoài. Nền tảng cơ bản nhất, hay còn gọi là “Định thân” của học sinh trường Việt Anh là 5 giá trị:

5-gia-tri

Các phương pháp được triển khai cụ thể trong học tập gồm:

  • Digital classroom (Lớp học số)
  • Flipped classroom (Lớp học đảo ngược)
  • Multi-level learning (học nhiều trình độ)
  • Multi-age learning (Học nhiều lứa tuổi)
  • Project based learning (Học theo dự án)
  • Thematics learning (Học theo chủ đề)
  • Inquiry based learning (Học theo tình huống)

hinh-pp-gd-va

10 khác biệt trong phương pháp giảng dạy của trường Việt Anh so với truyền thống

Truyền Thống

Việt Anh

1 Trật tự Vui vẻ
2 Chuẩn hoá Cá nhân hoá
3 Giáo viên là trung tâm Học sinh là trung tâm
4 Cả lớp học 1 tốc độ (của giáo trình) Mỗi học sinh học 1 tốc độ (của bản thân)
5 Giáo viên truyền kiến thức cho học sinh Học sinh tự chiếm lĩnh kiến thức
6 Ghi nhớ kiến thức là quan trọng Khả năng tìm kiếm, chọn lọc và ứng dụng kiến thức là quan trọng
7 Đi tìm câu trả lời đúng Đi tìm câu trả lời tốt hơn
8 Khi thí nghiệm thì quan sát, nhận biết Khi thí nghiệm thì phân tích, tìm quy luật
9 Lớp học trong giới hạn của sách giáo khoa và 4 bức tường Lớp học giới hạn bởi Internet và bộ não
10 Mục tiêu là thành tích Mục tiêu là sự tiến bộ