GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VIỆT NAM CÓ ĐẤT NUÔI DƯỠNG ÓC SÁNG TẠO? (Ngày 07 tháng 07 năm 2018)

💡 GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VIỆT NAM CÓ ĐẤT NUÔI DƯỠNG ÓC SÁNG TẠO?

Thực tế, không ít hoạt động thay vì thúc đẩy lại đang kìm hãm sự sáng tạo của người học. Hai hoạt động dạy và học có quan hệ biện chứng, phụ thuộc lẫn nhau trong quá trình dạy – học. Do đó, rất khó để có những học sinh giàu óc sáng tạo nếu giáo viên không có các hoạt động khuyến khích sáng tạo.

Ở Việt Nam, do nhiều nguyên nhân như: lớp đông học sinh, áp lực phải hoàn thành nội dung giảng dạy, phương pháp giảng dạy thiếu cập nhật, áp lực về điểm số…, đa phần giáo viên sử dụng một phương pháp chung cho tất cả học sinh mà ít quan tâm đến sự khác biệt về nhu cầu, năng lực nhận thức, hay cách học của mỗi em. Với phương pháp giảng dạy như vậy, liệu giáo viên có thể phát hiện năng khiếu, sở thích của mỗi học sinh, tạo môi trường, động lực để các em phát huy, thể hiện sự sáng tạo.