Danh sách học sinh bắt buộc học phụ đạo môn Anh Văn Quốc Tế (AVQT)

Trường Việt Anh xin kính gửi đến quý phụ huynh, học sinh danh sách học sinh bắt buộc học phụ đạo môn AVQT

1. Danh sách học sinh bắt buộc học phụ đạo AVQT tại CS1

Nguyễn Hoàng Sơn 11B1 PET
Vũ Trung Nguyên 11A1 PET
Nguyễn Trần Kiên 12B1 IELTS
Trương Thanh Long 12B1 PET
Lê Huỳnh Thế 12B1 PET

2. Danh sách học sinh bắt buộc học phụ đạo AVQT tại CS2

Đào Thanh Trúc 11A2 KET
Biện Thị Diễm Thúy 11A2 PET
Nguyễn Sơn Tiến 11A2 PET
Lê Trọng Luật 11B2 KET
Nguyễn Thanh Nguyên Tình 11B2 KET
Thòng Giai Minh 11B2 KET
Trần Tân Phú 11B2 KET
Lê Nguyễn Hải Nam 11B2 PET
Nguyễn Bình Tú 11B2 PET
Nguyễn Bình Tuấn 11B2 PET

 

Phạm Minh Thư 12A2 PET
Hồ Cẩm Dìn 12A2 PET
Bùi Trọng Khiêm 12A2 PET
Trương Đại Ngà 12A2 PET
Nguyễn Công Hậu 12A2 PET
Lê Phúc Hưng 12A2 PET
Lê Thùy Dương 12A2 PET
Nguyễn Duy Khang 12A2 PET
Nguyễn Hồng Sơn 12A2 PET
Diệp Thị Huỳnh Hương 12A2 PET

Những học sinh còn lại của khối 11 và 12 sẽ học bồi dưỡng để luyện thi IELTS.

Xin cảm ơn quý phụ huynh và học sinh,