Câu lạc bộ Bơi Lội

Câu lạc bộ Bơi Lội

Với mong muốn tạo một môi trường thể thao lành mạnh, nâng cao sức khỏe mỗi ngày cũng như đáp ứng nguyện vọng được bơi lội, tập luyện và tham gia các hoạt động vui chơi ở dưới nước sau những giờ học căng thẳng. Nay được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường, nguyện vọng của tập thể Phụ huynh, học sinh đó là ý nghĩa của việc thành lập Câu lạc bộ bơi lội Việt Anh.

Điều kiện tham gia:

Là học sinh trường Việt Anh có sở thích Bơi lội, Không cần yêu cầu phải biết bơi, có tinh thần thể thao và có nguyện vọng được rèn luyện môn Bơi Lội.

Thời gian: Vào chiều thứ 3 và thứ 5 hàng tuần, từ 17h30 – 19h.

Nội Dung:

Với mong muốn tạo một môi trường thể thao lành mạnh, nâng cao sức khỏe mỗi ngày cũng như đáp ứng nguyện vọng được bơi lội, tập luyện và tham gia các hoạt động vui chơi ở dưới nước sau những giờ học căng thẳng. Nay được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường, nguyện vọng của tập thể Phụ huynh, học sinh đó là ý nghĩa của việc thành lập Câu lạc bộ bơi lội Việt Anh.

ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG

Các học sinh sẽ đăng ký theo lớp, Giáo viên chủ nhiệm sẽ tổng kết và liên hệ nhà trường để sắp xếp. Các em tham gia ngoài việc được bơi lội, Chỉnh sửa kỹ thuật với sự giảng dạy nhiệt tình của các Huấn luyện viên, Các em còn được chơi các trò chơi vận động dưới nước ( các trò chơi dưới nước với bóng , với thảm, và chơi bóng nước,…..) dưới sự tổ chức của các huấn luyện viên.

Kết thúc năm học hồ bơi sẽ có phần thưởng đối với những học sinh có tinh thần đóng góp cho sự phát triển của câu lạc bộ.

Danh sách câu lạc Bộ sẽ thông qua Ban Giám hiệu. Hồ bơi sẽ quản lý dựa trên danh sách đó. Trường hợp các em trong quá trình tham gia CLB khác muốn sinh hoạt vào CLB phải thông qua Giáo viên Chủ nhiệm để báo cáo với hồ bơi.

Các em tự ý nghỉ 4 buổi/tháng và không trình được lý do hợp lý sẽ bị gạch tên khỏi CLB. Các em tham gia CLB với tinh thần vui vẻ, hòa đồng và vâng lời các HLV. Các trường hợp vô lễ với giáo viên, gây mất đoàn kết nội bộ, đánh nhau sẽ được báo cáo với nhà trường để có hình thức kỷ luật .

Mục tiêu:

Các thành viên tham gia Câu Lạc Bộ tối thiểu phải bơi thành thạo 2 kiểu bơi cơ bản là Ếch và Trườn Sấp. Bên cạnh đó phổ cấp các kiểu bơi nâng cao đối với các em có trình độ tốt. Nâng cao thể lực, tinh thần cho các thành viên tham gia qua đó tuyển chọn hướng đến rèn luyện các em có tố chất Bơi lội tham gia các giải bơi cấp Trường, Quận và Thành Phố.

Chủ tịch Câu Lạc Bộ

(đã ký)

Hãy tham gia CLB Bơi Lội để có thể rèn luyện kỹ năng bơi lội

Đăng ký tham gia tại : https://www.facebook.com/groups/VietAnhSwimmingClub