CÁCH PHÂN BIỆT GIÁO VIÊN TRƯỜNG VIỆT ANH VÀ GIÁO VIÊN TRƯỜNG “NGƯỜI TA” (Ngày 23 tháng 06 năm 2018).

📚 CÁCH PHÂN BIỆT GIÁO VIÊN TRƯỜNG VIỆT ANH VÀ GIÁO VIÊN TRƯỜNG “NGƯỜI TA”
Ngoài việc chú trọng trong phương pháp giáo dục, các trường quốc tế đặt ra kỳ vọng rất cao đối với các giáo viên giảng dạy. Đặc biệt là giáo viên trường Việt Anh, luôn trong “tâm thế” chèo lái dẫn dắt các em học sinh đi đến mục tiêu chung của trường:

👉 Học sinh Việt Anh học chuyên Anh, bằng IELTS đạt tối thiểu 6.0
👉 Học sinh Việt Anh không cần học thêm vẫn chắc chân đại học
👉 Học sinh Việt Anh tự lập, tìm tòi sáng tạo và có được những kỹ năng mềm thiết thực

Những điểm “độc lạ” của giáo viên Việt Anh là gì mà có thể mang lại kết quả cho các học sinh Việt Anh như thế? Xem ngay tại: https://goo.gl/9uG9N7