5 tiêu chí chọn trường quốc tế phụ huynh không nên bỏ qua (Ngày 15 tháng 06 năm 2018)

Bài viết này sẽ cung cấp thêm cho quý phụ huynh, học sinh về các tiêu chí quan trọng khi chọn một trường quốc tế để theo học.

Trường quốc tế đạt chuẩn cần 5 yếu tố:
>>> Thương hiệu giáo dục, phương pháp dạy học, đội ngũ giảng viên, cơ hội nghề nghiệp và cơ sở vật chất.

Tham khảo tại: http://truongvietanh.com/5-tieu-chi-chon-truong-quoc-te-phu-huynh-khong-nen-bo-qua/

img_1707